Retourneren

Ben u niet tevreden over uw aankoop? Dan kunt u het product onder bepaalde voorwaarden retourneren..l

Herroepingsrecht

U heeft de mogelijkheid om gedurende veertien dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U laat ons tijdig (binnen de termijn van veertien dagen) schriftelijk weten dat u de koop op afstand ontbindt door dit aan te melden bij onze klantenservice ([email protected]) of door contact op te nemen met onze winkel (071-5426836).
  • Het product is onbeschadigd en zit in de originele verpakking.
  • Het product is ongebruikt.
  • Het gaat niet om een op maat gemaakt product. Als het product speciaal voor u besteld en geproduceerd is, kunnen wij het niet retour nemen.

Wij stellen deze voorwaarden, omdat onze producten duidelijk persoonlijk van aard zijn en vanuit hygiëne overwegingen niet teruggezonden kunnen worden als ze beschadigd of gebruikt zijn.

Retourkosten online- aankoop

Als je aan de voorwaarden van het herroepingsrecht voldoet heeft u de mogelijkheid om de bestelde producten te retourneren. U hebt de volgende mogelijkheden tot retourneren:

  • De kosten voor het retour sturen op welke wijzen dan ook is voor eigen rekening.
  • Als het product niet per post retour te zenden is, kunnen wij het product bij u retourhalen. De kosten hiervoor bedragen €75.- en zijn voor uw rekening.
  • U kunt het product kosteloos inleveren bij onze winkel. Deze is gevestigd op de Zijlbaan 26, 2352BN te Leiderdorp. Neem hiervoor van te voren contact op met onze winkel (071-5426836).

Zodra wij uw geretourneerde producten hebben ontvangen, storten wij het betaalde bedrag binnen 10 werkdagen terug. Eventuele retourkosten worden verrekend met dit bedrag.

Ontbinding van de overeenkomst / Geld terug :
Elke koop is een bindende verkoopovereenkomst / contract.
Wij geven geen geld terug en bieden alleen de mogelijkheid een artikel met hoge uitzondering te ruilen.
Dit enkel als het product nog ongeopend is en in de originele verpakking zit.
Producten met een hygiënische aard zoals bed textiel, kussens of dekbedden worden nimmer retour genomen.
De verkoper hoeft het product niet terug te nemen, ruilen is een aanvullende service niet een recht.

Reclamaties en servicebepalingen:
Het door de verkoper geleverde product dient die eigenschappen te bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
Koper heeft garantie:

– 5 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, op de vering in het matras.
– 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, op de constructiefouten in het frame
– 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, op de foam in de topper/matras.
– 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, op de elektrische motoren.

De verkoper heeft het recht het gebrek te herstellen wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is.
De garantie omvat niet de schade die is ontstaan na afname van het product door koper of derden en te wijten is aan onzorgvuldig transport van koper of derden die het product in opdracht van koper hebben vervoerd.
Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak.
Afwijkingen aan het product betreffende materiaal, kleur, binnenwerk, vulling en dergelijke, die uit technisch of esthetisch oogpunt aanvaardbaar zijn kunnen nimmer leiden tot kosteloos herstel of vervanging van het product wanneer mogelijke afwijkingen voor de koop aan de koper kenbaar zijn gemaakt, zolang dit niet strijdig is met artikel 7:17 BW.

Koper dient reclamaties op zijn aangekochte product schriftelijk te melden bij het servicepunt van verkoper. Verkoper zal deze schriftelijke servicemelding van koper zorgvuldig in behandeling nemen en koper schriftelijk op de hoogte brengen van de te volgen procedure.
Verkoper wordt door koper in de gelegenheid gesteld om betreffende servicemelding op het product op validiteit te onderzoeken. Koper dient hiervoor het betreffende product aan te leveren op de met verkoper overeengekomen datum en plaats, tenzij anders individueel afgesproken.

Bij een gegronde servicemelding stelt koper de verkoper in staat tot herstel of vervanging van het betreffende product.
Onzorgvuldige behandeling, wijziging of niet-normaal of oneigenlijk gebruik van het afgenomen product door koper, heeft tot gevolg dat de servicemelding door de verkoper ongegrond kan worden verklaard althans niet geldend kan worden gemaakt. Hetzelfde geldt als koper de aanwijzingen, instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. niet heeft opgevolgd.
De verkoper geeft bij een service aan dat de klachten procedure 2 tot 4 weken kan duren.